Categories
Ремонти и подобрения в дома

Откриване на теч от покрив

Rate this post

Обикновено покривната конструкция задържа вода на определени места, която навлиза през облицовъчния материал и попива там. Бавно и постепенно, с течение на времето, тази вода навлиза към подпокривното пространство и създава куп неприятности. Съществуват, обаче, ефикасни методи, чрез които могат да се открият тези влажни места, още докато са в зародиш, преди да са пробили пътя си и да са нанесли щети, налагащи скъпо струващи ремонти. Тези методи се извършват чрез термографски камери за откриване на течове.

Откриване на теч от покрив: Ранна диагностика и предпазване

Откриването на теч от покрива изисква внимание към покачваща се влажност, водни следи и покачващи се цени. Редовната инспекция на покрива и навременното реагиране са от съществено значение за предотвратяване на по-сериозни повреди.

Термографско обследване на плоски покриви

Едно ново и съвременно въведение в строителството и технологиите може кардинално и ефективно да разреши всичките Ви проблеми с плоските покриви. Това са термографските камери, чрез които при в процеса по откриване на скрити течове се обследва цялото пространство на покрива, като се сканират по-студените и по-топли зони. Конструкцията на покрива абсорбира топлината от слънцето, а след здрачаване тази топлина започва да се освобождава и изпарява. Съответно влажните зони, в които е попила вода освобождават топлината много по-бавно в сравнение със сухите зони. Това, разбира се е трудно да се види с просто око, но не е трудно за термографската камера.

Нарушава ли се конструкцията на покрива по време на термографското обследване

По никакъв начин покривът не се разрушава, преобръща, повдига и т.н. Термографското обследване за скрити течове е изцяло електронен процес, като камерата се държи на известно разстояние от повърхността на покрива, за да може ефикасно да сканира цялата му площ. По време на термографското обследване няма никакво разместване, но ако и евентуално се открие проблем, тогава е наложително да се наруши част от конструкцията, за да се отстрани проблемът и да се преправи хидроизолацията. Разликата е в това, че термографията посочва точното място на проблема и вместо да се разруши цялостно – се разрушава само локално, точно на конкретното място. Действията са целенасочени, а с това и разходите и времето за отстраняването на теча са значително по-малки.